22:34

Vaar Melder App

Geplaatst op 14-06-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Bron: www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel

Meld onveilige situaties op het water via de Vaar melder-app! Om de veiligheid op het water nog beter in beeld te brengen is door Rijkswaterstaat de Vaar Melder-app ontwikkeld. De informatie uit de app is aanvullend op de bestaande registratie.

Wat kun je melden aan Rijkswaterstaat? Je kunt onregelmatigheden op de vaarweg melden die betrekking hebben op:

  • Markeringen (drijvend en op de wal)
  • Bebording langs de vaarweg
  • Verlichting op en langs de vaarweg
  • Onveilige situaties op de vaarweg

Bij onveilige situaties moet je denken aan bijna-aanvaringen, ondieptes, hinderlijke waterbeweging, onveilig vaargedrag en zwemmers in de vaargeul.

De app is niet bedoeld om ongevallen te melden of de hulpdiensten op te roepen. Bel bij spoed altijd 112 of meld het via de marifoon.

Meldingen via de Vaar Melder App helpen de vaarwegbeheerder op lange termijn zijn beheer beter uit te kunnen voeren en zorgt op termijn voor veiliger gebruik van de vaarwegen.

Download de Vaar Melder-App via de Google Playstore of via de Apple App store.