24 april 2018
12:36:16

Header Favoriteclub 001

Lidmaatschap

Voorwaarde voor het lidmaatschap

Eigenaar zijn van een stalen Favoritekruiser met blank gelakt houten opbouw, ongeacht type en lengte, en gebouwd bij Dick Mulder in Voorschoten of Jachtbouw Van Kleef in Leiden.

favorite-033

Kosten van het lidmaatschap
U betaalt € 70,= entreegeld; dit is tevens de contributie over het lopende verenigingsjaar.  

Daarna betaalt u € 50,= contributie per jaar.
Na ontvangst van het entreegeld en de contributie ontvangt u de eerste clubvlag gratis.
Indien u in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, betaald u een aangepast tarief. 

Lid worden is sinds 2014 extra aantrekkelijk.

Voor de ware Favorite enthousiast kan een lidmaatschap veel nuttigs, leuks en gezelligheid opleveren.

Ter gelegenheid van ons vorige (3e) lustrum in 2013 is een boek uit gegeven,

waarin de schepen van alle leden staan.

Er zijn dan nog enkele exemplaren tegen ledentarief te koop.


Als lid mag u rekenen op :  

 • tweemaal per jaar, in mei en oktober, een Clubblad,
 • uitnodiging tot deelname aan de clubactiviteiten en
 • toegang tot het forum op de website van de club

Hierin vindt u zaken als: 

 • Verslagen en foto’s van de verschillende activiteiten.
 • Verhalen van leden over hun Favorite-ervaringen.
 • Reisverslagen van vaarreizen van leden.
 • Technische oplossingen die inventieve leden bedachten.
 • Volledige leden- en schepenlijst met adressen en telefoonnummers

 

 1. Indien u interesse heeft voor het lidmaatschap, kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier.
 2. of door het inzenden van het papieren inschrijfformulier, dat u kunt aanvragen bij de siraterces.[antispam].@favoriteclub.nl 
 3. en het verzenden van een (digitale) foto van uw Favoritekruiser.

  Het bestuur kan dan beoordelen of het om een echte Favoritekruiser gaat.

  img-0643 

Algemeen


 

Contact privé

 

Bezoekadres

 

 

Overige
Beveiligings code Beveiligings code

Privacy statement

Door insturen van het aanmeldformulier verklaar je op de hoogte te zijn van ons privacy statement.

1.  Privacy Statement 

 

Favorite Club hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Favorite Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Lees verder