woensdag 15 augustus 2018
21:04

Zoeken

Sluitdatum kopij Clubblad

31 juli 2018  -  Algemeen
In het voorjaarsnummer van onze Favorite-lijn oktober 2018 is de uiterste kopij inleverdatum niet juist. Het moet 20 september zijn. De redactie hoopt weer op uw bijdragen. Uiteraard mag eerder inleveren ook.

Overlast waterplanten melden via speciale app

18 juli 2018  -  Algemeen
  Lelystad - Met behulp van de nieuwe app en website ‘Waterplantmelder’ willen de provincies Flevoland, Noord-Holland en Rijkswaterstaat de locaties van waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied in kaart brengen. Waterplanten app Waterplanten maaien In het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en Randmeren) leidt de overlast van waterplanten op verschillende...

Favorite Weekend 2018 Herinnering

19 juni 2018  -  Algemeen
  Het weekend wordt gehouden in Jachthaven "De Lemsterpoort". Te Sloten. Hier zijn ligplaatsen gereserveerd. Ook is er ruimte voor campers e.d. Er komt een tent met toebehoren op het grasveld. Deze wordt gehuurd en opgezet. Wel wil het bedrijf graag een beetje hulp.   Graag wil Nienke weten of er donderdagavond al mensen aanwezig zijn. Graag hoort zij ook wie er me...

Vaar Melder App

14 juni 2018  -  Algemeen
Meld onveilige situaties op het water via de Vaar melder-app! Om de veiligheid op het water nog beter in beeld te brengen is door Rijkswaterstaat de Vaar Melder-app ontwikkeld. De informatie uit de app is aanvullend op de bestaande registratie. Wat kun je melden aan Rijkswaterstaat? Je kunt onregelmatigheden op de vaarweg melden die betrekking hebben op: Markeringen (drijvend en op de w...

Nieuws

26 mei 2018  -  Algemeen
Het bestuur van de Favorite Club heeft hiertoe een privacy statement opgesteld en gepubliceerd op de website. Indien je nog verdere vragen hebt over de beveiliging van je gegevens in onze ledenadminsitratie klik dan op onderstaande link. https://help.e-captain.nl/veelgestelde-vragen/hoe-is-de-beveiliging-van-e-captain-geregeldprivacy statement