donderdag 2 april 2020
20:46

Zoeken

ALV uitgesteld i.v.m. Corona versprijding

12 maart 2020  -  Algemeen
Naar aanleiding van verschillende berichten en afzeggingen door leden, i.v.m. de risico's van het Coronavirus, heeft het bestuur besloten de aanstaande ALV uit te stellen. Wij wachten de ontwikkelingen af.Wij houden je via de mail op de hoogte. Zoals in de convocatie aangekondigd, zouden er tijdens de vergadering bestuursverkiezingen zijn. Wij stellen voor om de wisseling van de wacht in ieder...

Verplichte verzegeling van kraan vuilwatertank

09 december 2018  -  Algemeen
D66 PAKT 'ILLEGAAL POEPENDE' BOOTBEZITTER AAN DEN HAAG- De Tweede Kamer is afgelopen week accoord gegaan met de motie van D66-er Tjeerd de Groot om kranen te verzegelen die gebruikt worden om water uit de vuilwatertank direct in het oppervlakte water te lozen. Sinds 1 januari 2009 geldt op de Nederlandse binnenwateren het zogenaamde lozingsverbod. Dit betekent dat booteigenaren toiletwater in...

Overlast waterplanten melden via speciale app

18 juli 2018  -  Algemeen
  Lelystad - Met behulp van de nieuwe app en website ‘Waterplantmelder’ willen de provincies Flevoland, Noord-Holland en Rijkswaterstaat de locaties van waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied in kaart brengen. Waterplanten app Waterplanten maaien In het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en Randmeren) leidt de overlast van waterplanten op verschillende plaatsen tot een...

Vaar Melder App

14 juni 2018  -  Algemeen
Meld onveilige situaties op het water via de Vaar melder-app! Om de veiligheid op het water nog beter in beeld te brengen is door Rijkswaterstaat de Vaar Melder-app ontwikkeld. De informatie uit de app is aanvullend op de bestaande registratie. Wat kun je melden aan Rijkswaterstaat? Je kunt onregelmatigheden op de vaarweg melden die betrekking hebben op: Markeringen (drijvend en op de w...

Nieuws

26 mei 2018  -  Algemeen
Het bestuur van de Favorite Club heeft hiertoe een privacy statement opgesteld en gepubliceerd op de website. Indien je nog verdere vragen hebt over de beveiliging van je gegevens in onze ledenadminsitratie klik dan op onderstaande link. https://help.e-captain.nl/veelgestelde-vragen/hoe-is-de-beveiliging-van-e-captain-geregeldprivacy statement