21:53

Najaarsbijeenkomst Uitnodiging

Geplaatst op 18-10-2021  -  Categorie: Algemeen

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de najaarsbijeenkomst die gehouden zal worden op zondag 14 november 2021 aanstaande in de

Mannenzaal te Amersfoort

Het adres is:

Mannenzaal

Westsingel 47

3811 BB  Amersfoort

 

Aanvang bijeenkomst:14:00 uur

 1.       Welkom door voorzitter
  1. Verslag ALV 2021
  2. Jaarverslag penningmeester 2020
  3. Financieel jaarverslag 2020
  4. Toelichting jaarverslag
  • Rapportage kascommissie
  • Decharge bestuur
 2. Benoeming kascommissie 2022
  • In 2020 zijn Jet Lepage en Nico Nuijen lid van de kascommissie. De Algemene Vergadering benoemd jaarlijks uit de leden de kascommissie. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen voor 2022.
 3. Activiteiten 2022:
  Favorite weekend 2022 in de Kop van Overijssel. Tijdens het Favoriteweekend in Dordrecht hebben Nico en Ellie zich gemeld om het weekend te orgabiseren ergens in de Kop van Overijssel. 
 4. Voorjaarsvergadering (ALV 2022) staat op 27 maart 2022.
 5. Website, social media Cappie 
  De Favoriteclub maakt gebruik van verschillende media, zoals het Forum op de website, Facebook pagina, Cappie en WhatsApp(-groep). Graag horen we uw mening hierover. Het bestuur zal  tevoren een enquête hierover houden.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting en daarna een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Aan- en afmeldingen graag uiterlijk woensdag 4 november via de activiteit op de website of per e-mail aan siraterces.[antispam].@favoriteclub.nl

 

Namens het bestuur, 

Wim Verschuur

 

Voorzitter