22:11

Impressie voorjaarsvergadering

Geplaatst op 19-03-2018  -  Categorie: Algemeen

OP 18 maart 2018 vond de Jaarververgadering van de Favorite Club plaats.

Er waren weer ongeveer 40 personen aanwezig. Helaas moest een enkeling verstek laten gaan vanwege de griep.

Hans van der Heijden stelde zich als nieuw lid voor. Hij was al heel snel ingeburgerd en vond het erg gezellig.

Nienke vertelde iets over het Favorite Weekend. Niet de details natuurlijk, maar zij wist wel het bestuur te strikken voor een extra bijdrage vanwege het lustrum. 
Het weekend is van 17 tot 19 augustus in Sloten. Het is dan nog volop hoogseizoen in Friesland dus werd geadviseerd je snel aan te melden, zodat er voldoende ligplaatsen besteld kunnen worden.
Nienke heeft samen met Marcella al wat voorbereidingen getroffen en Jet, Jarig en Silvia hebben zich als hulptroepen aangeboden.
Je kunt je nu al via de website aanmelden onder activiteiten. Je dient je dan wel aan te melden, want ook daar is de AVG op van toepassing.

De secretaris gaf uitleg over de vernieuwde website. Deze is nu ook privacywet- (AVG-) proef. Binnenkort krijgt u hier nader bericht over, want er komt nogal wat op het bestuur af hierover.

Rupert heeft nogmaals nadrukkelijk aangegeven, dat hij na 10 jaar bestuurslid het stokje wil overgeven en stelde zijn herverkiezing voor een jaar. De leden wordt driongend verzocht zich beschikbaar voor een bestuursfunctie te stellen, want anders hebben we volgend jaar een vacature in het bestuur.

Er werd besloten geen lustrimboek over technische tips te maken. Willem Krediet heeft zich aangemeld om dat via de website raadpleegbaar te maken. Hij heeft dar wel input van de leden bij nodig. 
Het forum biedt nu al een zoek mogelijkheid, maar dat is niet voldoende. De stukjes uit eerdere clubbladen moeten eigenlijk in een database komen en doorzoekbaar.

De secretaris ontvangt graag oude foto's van de club voor plaatsing op de website.