dinsdag 22 oktober 2019
10:40

Voorjaarvergadering 2019

Geplaatst op 20-01-2019  -  Categorie: Vergaderingen  -  Auteur: secretaris

Het bestuur nodigt je uit voor de voorjaarsvergadering (ALV) die gehouden zal worden op zondag 3 maart 2019 aanstaande in Amersfoort:

Clubgebouw van muziek- en showband Juliana-Bernard

Grote Koppel 65 

Amersfoort. 

 

Agenda

 

1  Opening

2  Mededeling/ingekomen stukken.

3  Verslagen voorjaarsvergadering (ALV) en najaarsbijeenkomst 2018

4  Introductie nieuwe leden

5  Jaarverslag secretaris

6  Jaarverslag penningmeester

    6a.    Vaststellen tarieven

7  Rapportage kascommissie

8  Decharge bestuur

9  Verkiezing bestuursleden. Zie hieronder.
     9a. De vergadering wordt onderboken voor kort bestuursberaad.

10  Benoeming kascommissie 2019

11  Activiteiten 2019:

      Favorite weekend augustus 2019 (Theo en Netty)
      Stand van zaken technische ondersteuning aan leden.
      Oldtimer weekend Franeker

11  Rondvraag

12  Sluiting