dinsdag 22 oktober 2019
10:41

Convocatie voorjaarsvergadering 18 maart 2018

Geplaatst op 09-03-2018  -  Categorie: Algemeen

Clubgebouw van muziek- en showband Juliana-Bernard

Grote Koppel 65 

Amersfoort. 

 

Agenda

 

1  Opening

2  Mededeling/ingekomen stukken.

3  Verslagen voorjaars- en najaarsvergadering 2017

4  Introductie nieuwe leden

5  Jaarverslag secretaris

6  Jaarverslag penningmeester

    6a.    Vaststellen tarieven

7  Rapportage kascommissie

8    Decharge bestuur

9    Verkiezing bestuurslid

10  Benoeming kascommissie 2018

11  Activiteiten 2018:

      Favorite weekend augustus 2018 (Nienke en?)
     
Website 2018
      Stand van zaken technische ondersteuning aan leden.
      Lustrum 2018

11  Rondvraag

12  Sluiting

 

 

Bestuursverkiezing:

Rupert Kymmel en Janny van 't Hoog zijn reglementair aftredend Zij zijn bereid om zich herkiesbaar te stellen. Rupert heeft tijdens de najaarsvergadering een oproep gedaan voor een nieuw bestuurslid. Tot nu toe heeft zich niemand kandidaat gesteld. Kandidaten kunnen zich alsnog melden bij de secretaris. 

 

Bijgevoegd treft u de agenda van de vergadering en de notulen van de voorjaarsvergadering.
Indien je op of aanmerkingen hebt deze dan graag tevoren aan mij melden, zodat ik ze voor de vergadering in het orgineel kan plaatsen.


Nog niet ingeschreven? Doe het dan zo snel mogelijk, want we willen graag weten wat we allemaal in moeten kopen:

http://www.favoriteclub.nl onder clubhuis --> activiteiten.

 

 

Namens het bestuur,

 

Wim Verschuur

Secretaris.